darling-1965
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
خلاصه داستان

شرح فیلم: ازآثار مطرح موج نوی سینمای انگلستان. فیلم ظرف همان نیم ساعت اول آن چه را می خواهد درباره ی دختران بی هدف و سرگردان دهه ی ۱۹۶۰ بگوید، منتقل می کند و بقیه به تکرار و تأکید بر پوچی ذهن و روح شخصیت »دایانا« می گذرد. کریستی به خاطر بازی در این فیلم بسیار تحسین می شود.

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.