3movie1_icx3velthgca
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
خلاصه داستان

خلاصه داستان : ریشاب مردی است که در یک شرکت رسانه ای کار می کند و همسرش ( پٍری ) نیز پزشک است . انها زندگی آرامی دارند اما دیری نمی گذرد که زندگی آنها دچار دگرگونی می شود

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.