dolls-1987-www-parssubtitle-ir-203x300
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
خلاصه داستان

عده ای از مردم به دلیل وجود طوفان و رعد و برق های شدید، در یک خانه توقف می کنند و در آنجا با دو عروسک ساز و مجموعه ای از عروسک های عجیب و غریبشان آشنا می شوند که…

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.