elmer-gantry-1960
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

المر، مردی خانه به دوش است که بسیار بی خیال و راحت زندگی را می گذراند تا اینکه توجهش به بنیادی مذهبی جلب می شود. بنیادی که خواهر شارون، یک مبلغ مذهبی با نفوذ، برای مردم سخنرانی های آتشین می کند و آنها را به مسیحیت فرا می خواند…

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.