Blindspot
فصل اول قسمت اول : کلیک کنید
فصل اول قسمت دوم : کلیک کنید
فصل اول قسمت سوم : کلیک کنید
فصل اول قسمت چهارم : کلیک کنید
فصل اول قسمت پنجم : کلیک کنید
فصل اول قسمت ششم : کلیک کنید
فصل اول قسمت هفتم : کلیک کنید
فصل اول قسمت هشتم : کلیک کنید
فصل اول قسمت نهم : کلیک کنید
فصل اول قسمت دهم : کلیک کنید
فصل دوم قسمت اول : کليک کنيد
فصل دوم قسمت دوم : کليک کنيد
خلاصه داستان

زیرنویس فارسی سریال Blind spot :داستان سریال در مورد خانمی است که در حالی که حافظه اش رو از دست داده و در میدان تایمز پیدا میشود. همچنین بدن این خانم پر از خالکوبی هایی است که میتواند سرنخی برای پیدا کردن جواب این سوال که “این خانم از کجا آمده است؟” باشد. در ادامه مامور FBI به نام کرت ولر برای انجام تحقیقات روی این پرونده انتخاب میشود، چرا که نام این مامور نیز در میان خالکوبی های روی بدن این خانم مرموز پیدا شده است…

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.