mv5bodu0nza1mtewn15bml5banbnxkftztcwoti1nji5mq-_v1__sx2497_sy859_
فصل دهم قسمت اول : کليک کنيد
    جستجو در سایت

دکتر «تمپرانس برانان» فردی باهوش اما تنها ، انسان شناسی که به درخواست مامور FBI ، «سلی بوس» برای کمک به شناسایی جسدی که بعد از سالها کشف شده ، به همراه گروه متخصص خود وارد مسائل جنائی می شود و این شروعی بر همکاری مجدد دکتر برانان و مامور بوس بعد از سالها می باشد و …

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.