frequency
فصل اول قسمت اول : کلیک کنید
فصل اول قسمت دوم : کلیک کنید
فصل اول قسمت سوم : کلیک کنید
فصل اول قسمت چهارم : کلیک کنید
فصل اول قسمت پنجم : کلیک کنید
فصل اول قسمت ششم : کلیک کنید
فصل اول قسمت هفتم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

زیرنویس فارسی سریال فرکانس الهام گرفته از فیلمی با همین نام است پدر یک کارگاه پلیس که در سال ۱۹۹۶ به کما رفته و طی شرایط در سال ۲۰۱۶ اتوسط یک رادیو قدیمی میتواند با فرزندش صحبت کند و کاراگاه دنبال این است که به گذشته سفر کند و مانع از به کما رفتن پدرش بشه باید دید این کار امکان پذیره و در زیرنویس فارسی سریال Frequency متوجه این مسئله خواهیم شد

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.