scream-queens
فصل اول قسمت اول : کلیک کنید
فصل اول قسمت دوم : کلیک کنید
فصل اول قسمت سوم : کلیک کنید
فصل اول قسمت چهارم : کلیک کنید
فصل اول قسمت پنجم : کلیک کنید
فصل اول قسمت ششم : کلیک کنید
فصل اول قسمت هفتم : کلیک کنید
فصل اول قسمت هشتم : کلیک کنید
فصل اول قسمت نهم : کلیک کنید
فصل دوم قسمت اول : کليک کنيد
فصل دوم قسمت دوم : کليک کنيد
    جستجو در سایت

زیرنویس فارسی Scream Queens در رابطه با یک دانشکده هستش که در آن مجموعه ای از قتل های مرموز و عجیب که پشت سر هم اتفاق افتاده و ظاهرا ریشه در اتفاقاتی دارد که بیست سال پیش در دانشگاه رخ داده است …

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.