the-big-bang-theory
فصل اول : کلیک کنید
فصل دوم : کلیک کنید
فصل سوم : کلیک کنید
فصل چهارم : کلیک کنید
فصل پنجم : کلیک کنید
فصل ششم : کلیک کنید
فصل هفتم : کلیک کنید
فصل هشتم : کلیک کنید
فصل نهم : کلیک کنید
فصل دهم قسمت اول : کليک کنيد
خلاصه داستان

زیرنویس فارسی سریال بیگ بنگ تئوری فصل دهم که با شروع فصل دهم باید منتظر زیرنویس The Big Bang Theory هم باشیم نظریه بیگ بنگ سریالی کمدی علمی هستش که در سرتاسر دنیا بیننده های زیادی را به خود وابسته کرده که زندگی ۴ دانشمند را در محل کار و بیرون از محل کار در زندگی روزمره به رخ میکشد

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.