trapped
فصل اول قسمت اول : کلیک کنید
فصل اول قسمت دوم : کلیک کنید
فصل اول قسمت سوم : کلیک کنید
فصل اول قسمت چهارم : کلیک کنید
فصل اول قسمت پنجم : کلیک کنید
فصل اول قسمت ششم : کلیک کنید
فصل اول قسمت هفتم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

زیرنویس فارسی سریال بدام افتاده در مورد یه شهری در ایسلند است که قایقی از مسافران دانمارک به ان میایند و در این حین یک جنازه را در بندر پیدا میکنند که اعضای بدنش قطع شده به همین دلیل پلیس به این سیصد نفر مضنون میشود و قصد دارد یکی از انها رو بعهنوان قاتل دستگیر کند

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.