Dark_Matter_Intertitle
فصل اول : کلیک کنید
فصل دوم قسمت اول : کليک کنيد
فصل دوم قسمت دوم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت سوم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت چهارم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت پنجم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت ششم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت هفتم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت هشتم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت نهم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت دهم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت يازدهم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت دوازدهم : کليک کنيد
خلاصه داستان

زیرنویس فارسی فصل دوم سریال Dark Matter داستان از این قرار است که تعدادی ادم در سفینه ای به هوش می ایند بدون اینکه بدونن کی هستن و چکاره بودن حتی اسم خود رو هم به یاد نمیارن اما باید بفهمن که کی هستن

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.