Casual
فصل اول : کلیک کنید
فصل دوم قسمت اول : کليک کنيد
فصل دوم قسمت دوم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت سوم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت چهارم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت پنجم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت ششم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت هفتم : کليک کنيد
فصل دوم قسمت هشتم : کليک کنيد
خلاصه داستان

سریالی کمدی ک داستان زندگی خواهر و برادری است ک خواهر با جدا شدن از شوهر خود مشغول بزرگ کردن دختر خود است ک با جالش های زیادی روبرو می شود و…

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.