images
فصل اول : کلیک کنید
فصل دوم : کلیک کنید
فصل سوم : کلیک کنید
فصل چهارم : کلیک کنید
فصل پنجم : کلیک کنید
فصل ششم قسمت اول : کليک کنيد
فصل ششم قسمت دوم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت سوم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت چهارم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت پنجم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت ششم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت هفتم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت هشتم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت نهم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت دهم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت يازدهم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت دوازدهم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت سيزدهم : کليک کنيد
فصل ششم قسمت چهاردهم : کليک کنيد
    جستجو در سایت

داستان جنایی- پلیسی است و پیرامون پلیس کاراگاه جین ریزولی و کالبدشکاف دکتر مورا ایسلس می گردد. این دو پیرامون قاتلی تحقیق می کنند که طی آن ریزولی به دست آدمکشان زندانی می شود و سپس موفق به فرار می شود ولی…

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.