Bones
فصل اول : کلیک کنید
فصل دوم : کلیک کنید
فصل سوم : کلیک کنید
فصل چهارم : کلیک کنید
فصل پنجم : کلیک کنید
فصل ششم : کلیک کنید
فصل هفتم : کلیک کنید
فصل هشتم : کلیک کنید
فصل نهم قسمت چهارم : کليک کنيد
فصل نهم قسمت پنجم : کليک کنيد
فصل نهم قسمت ششم : کليک کنيد
فصل نهم قسمت هفتم : کليک کنيد
فصل نهم قسمت هشتم : کليک کنيد
فصل نهم قسمت نهم : کليک کنيد
خلاصه داستان

زیرنویس فارسی سریال Bones :دکتر تمپرانس برانان فردی باهوش اما تنها، انسان شناسی که به درخواست مامور FBI ، سلی بوس برای کمک به شناسای جسدی که بعد از سالها کشف شده ، به همراه گروه متخصص خود وارد مسائل جنائی می شود و این شروعی بر همکاری مجدد دکتر برانان و مامور بوس بعد از سالها می باشد.

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.