collateral-beauty-2016
    جستجو در سایت

شخصیت اصلی فیلم که یک مدیر موفق اجرایی است. مسئله ای او را رنج می دهد و او تصمیم می گیرد ………

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.

برچسب ها :