contagion
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

ویروسی مرگبار دنیا را فراگرفته است. در این وضعیت پزشکان و دانشمندان به دنبال یافتن درمانی برای این ویروس هستند اما بزرگترین مشکل آنها نه یافتن درمان، بلکه ترس و جنونی می باشد که برمردم حاکم شده است.

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.

برچسب ها :