green-lantern-2011
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

یک خلبان با یک حلقه سبز عرفانی است که او را متوجه دنیا دیگری میکند وهم چنین وظیفه ایجاد صلح را در کهکشانی به عهده دارد…

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.

برچسب ها :