hell-or-high-water-2016
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

دو شخصیت اصلی داستان تصمیم می گیرند تا به یک بانک دستبرد بزنند و با پولی که از آنجا می دزدند، مزرعه خانوادگیشان در تگزاس را نگه دارند و بدهی های خود را پرداخت کنند. اما در همین حین دو رنجر تگزاسی نیز به دنبال گرفتن این دو برادر هستند…

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.

برچسب ها :