pirates-of-the-caribbean-the-curse-of-the-black-pearl-2003
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

«ناخدا باربوسا» (راش) کشتي «ناخدا جک اسپارو» (دپ) به نام «مرواريد سياه» را در اختيار مي گيرد….

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.