shoot-em_-up_-2007
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

مردی به نام «اسمیت» (کلیو اوون) هنگام انتظار در ایستگاه اتوبوس و خوردن هویج شاهد تعقیب یک زن توسط مردی خشن می شود. مرد قصد دارد او را به قتل برساند، و…

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.

برچسب ها :