the-conspirator-2010
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

در آخرین ماه های پایان جنگ داخلی آمریکا و با نزدیک شدن پیروزی نهایی جبهه ی شمالی بر جنوبی ها. آبراهام لینکن رئیس جمهور وقت آمریکا هدف ترور قرار می گیرد…

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.

برچسب ها :