water-for-elephants-2011-2
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

یک دانشجوی رشته دامپزشکی، بعد از کشته شدن پدر و مادرش، درس و تحصیل را رها می کند و مشغول به کار در یک سیرک سیار می شود.

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.

برچسب ها :