capture4444
زیرنویس فیلم : کلیک کنید
    جستجو در سایت

داستان این فیلم در مورد زندگی یک خانواده ی چند نفره است که پدر و مادر مسن با فرزندان مشکل دارند و هر کدام از اعضای این خانواده ها نیز خود دارای مشکلات بزرگتری نیز هستند. اکنون هر کدام از افراد این خانواده با یک نفر غریبه ی خارج از محیط خانواده آشنا می شوند که به نظر کسی است که می تواند مشکل را حل کند

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.

برچسب ها :